Vakantieschema

Vakantieschema 2022 - 2023
Vakantieschema 2023 - 2024

Uitleg salarisstrook

Uitleg salarisstrook klik hier

Arbodienst

18.1.2.k Arbodienst

Per 1 januari 2023 gaan we de samenwerking aan met arbodienst LEV Arbo.
De spreekuren vinden ‘live’ op de verschillende locaties plaats.

Alle spreekuren worden verzorgd door onze vaste bedrijfsarts Mirjam Mouton;

Inzetbaarheidscoach Selina van der Keur helpt leidinggevenden bij de verzuimbegeleiding en preventie.

Het spreekuur is voor:

• Galileimedewerkers die arbeidsongeschikt zijn en zelf het spreekuur willen bezoeken;
• Galileimedewerkers die preventief het spreekuur willen bezoeken.

Cafetariaregelingen Onderwijsgroep Galilei

Algemene informatie link
In 2023 wordt de regeling aangepast. Nadere informatie hierover volgt. 

U kunt via Self Service van Visma/Raet gebruik maken van de cafetariaregelingen: https://www.vismaraet.nl/inloggen

Wegwijs in uw pensioen – Informatie ABP

Informatievoorziening volgens CAO VO

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid (volgt)

18.1.1 CAO VO 2022 / salaristabellen (Excel)

18.1.2.a Statuten en overige reglementen:

Handboek Governance hoofdstuk 8: Reglement Raad van Toezicht (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 25: Management Statuut (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 26: Integriteitscode (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 27: Reglement Maatschappelijke Adviesraden
Handboek Governance hoofdstuk 30: Procedure klachten en bezwaren (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 30: Bezwarenprocedure AWB (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 32: Klachtenregeling (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 33: Klokkenluidersregeling (pdf)

18.1.2.d Instructies en/of reglementen artikel 24.3 lid 1
Sociaal Statuut (pdf)
Mobiliteitsbeleid (pdf)

18.1.2.f Reglementen/voorschriften met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden
Aanstellingsomvang (pdf)
Bekwaamheidsdossier (pdf)
Interne werving (pdf)
Beoordeling personeel (pdf)
Protocol bij boventalligheid (pdf)

18.1.2.g Relevante onderwijswetgeving, beleidsregels en bekostigingsvoorwaarden: www.duo.nl

18.1.2.i WMS en medezeggenschapsreglementen: www.infowms.nl
Reglement GMR
Reglement MR (zie desbetreffende school)

18.1.2.j Adres en regeling Commissie Bezwaar & Beroep
Commissie Bezwaar & Beroep
Postbus 5
3230 AA Brielle
Regeling Behandeling Bezwaar & Beroep (pdf)

18.1.2.j Landelijke Geschillencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersonen:

Mw. Annet van Dalen
06-24854744
annetvandalen@enver.nl
(Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)

Dhr. Harry Schaarman
Tel: 06 24693274 | 085 486 70 70
E-mail: harryschaarman@enver.nl
(Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)