Vakantieschema

Vakantieschema 2023 - 2024
Vakantieschema 2024 - 2025

 

Uitleg salarisstrook

Uitleg salarisstrook klik hier

 

 

Arbodienst

 

18.1.2.k Arbodienst

Per 1 januari 2023 gaan we de samenwerking aan met arbodienst LEV Arbo.
De spreekuren vinden ‘live’ op de verschillende locaties plaats.

Alle spreekuren worden verzorgd door onze vaste bedrijfsarts Mirjam Mouton;

Inzetbaarheidscoach Selina van der Keur helpt leidinggevenden bij de verzuimbegeleiding en preventie.

Het spreekuur is voor:

• Galileimedewerkers die arbeidsongeschikt zijn en zelf het spreekuur willen bezoeken;
• Galileimedewerkers die preventief het spreekuur willen bezoeken.

 

Cafetariaregelingen Onderwijsgroep Galilei

Per 1 januari 2023 is de werkkostenregeling van kracht:
Werkkostenregeling

Wegwijs in uw pensioen – Informatie ABP
 

Informatievoorziening volgens CAO VO

18.1.1  CAO VO

 

18.1.2.a Statuten en overige reglementen:

Handboek Governance hoofdstuk 6: Statuten
Handboek Governance hoofdstuk 8: Reglement Raad van Toezicht (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 25: Management Statuut (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 26: Integriteitscode (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 27: Reglement Maatschappelijke Adviesraden
Handboek Governance hoofdstuk 30: Procedure klachten en bezwaren (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 30: Bezwarenprocedure AWB (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 32: Klachtenregeling (pdf)
Handboek Governance hoofdstuk 33: Klokkenluidersregeling (pdf) www.huisvoorklokkenluiders.nl / zie onderstaand de gegevens van externe vertrouwenspersonen

18.1.2.d Instructies en/of reglementen artikel 24.3 lid 1
Sociaal Statuut (pdf)
Mobiliteitsbeleid (pdf)

18.1.2.f Reglementen/voorschriften met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden
Deze zijn op te vragen bij het secretariaat van Onderwijsgroep Galilei: contact@galilei.nl 

18.1.2.g Relevante onderwijswetgeving, beleidsregels en bekostigingsvoorwaarden: www.duo.nl

18.1.2.i WMS en medezeggenschapsreglementen: www.infowms.nl
Reglement GMR
Reglement MR (zie desbetreffende school)

18.1.2.j Adres en regeling Commissie Bezwaar & Beroep
Commissie Bezwaar & Beroep
Postbus 5
3230 AA Brielle
Regeling Behandeling Bezwaar & Beroep (pdf)

18.1.2.j Landelijke Geschillencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 

Externe vertrouwenspersoon:

Mw. Saskia van Dartel
06-57699179
saskia@mcz.nu