De huidige informatiesamenleving vraagt om het beste dat het onderwijs kan bieden. De maatschappij verandert snel, een innovatieve opstelling van onze onderwijsgroep kan daarop inspelen. Daarom heeft onderwijsgroep Galilei ingezet op het ontwikkelen van een hoogwaardige, toekomstbestendige visie die ervoor zorgt dat de ontwikkeling van onze leerlingen gelijk op gaat met de verwachtingen die de maatschappij van hen heeft.

Begin schooljaar 2020-2021 is een start gemaakt met het Visiestuk 2021-2025. Tijdens het ontwikkeltraject zijn er verschillende gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, de schoolleiders, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht over de richting van de visie van onderwijsgroep Galilei. Dit visiedocument beschrijft de ambities van onze onderwijsgroep. Omdat alle ambities met ‘ruimte’ te maken hebben, geven we het de titel: ‘Geef ruimte de ruimte’. Het document bestaat uit onze missie en visie en onze vijf pijlers. Elke pijler wordt inhoudelijk beschreven, ondersteund met quotes uit de organisatie, toegelicht door middel van een interview met een medewerker en uitgewerkt in doelstellingen die helpen om de pijler te realiseren: 

Ruimte voor diversiteit

Ruimte voor een gevarieerd onderwijsaanbod

Ruimte voor elkaar

Ruimte voor eigen leerproces

Ruimte voor groei naar de toekomst


De schoolplannen van de scholen zijn een doorvertaling van dit document. De scholen hebben binnen de pijlers de ruimte om hun eigen identiteit te behouden en concreet te maken. Dit zal door middel van de PDCA-cyclus geborgd worden.