Directeurenberaad

Het directeurenberaad van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door de rectoren/directeuren van de vijf scholen die deel uitmaken van Onderwijsgroep Galilei:

Directeurenberaad