AVG


Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de AVG heeft Onderwijsgroep Galilei een overeenkomst met AVG Concepts die ons voorziet van een FG. AVG Concepts houdt toezicht op een juiste uitvoering van deze verordening door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren. Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt AVG Concepts benaderen door contact op te nemen met Paul Schoemaker (Privacy Officer AVG Galilei): p.schoemaker@galilei.nl of per telefoon: 06-82003871.


Privacy Reglement

 

AVG en Wis Collect

De stichting Onderwijsgroep Galilei heeft als overkoepelend orgaan van de 5 openbare scholen op Voorne-Putten met verschillende partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze verwerkingsovereenkomsten zijn conform de AVG wet, het Privacy Convenant Onderwijs en de VDOD.

Binnen deze overeenkomsten zijn alle relevante zaken geregeld zoals de opslag, verwerking, geheimhoudingsplichten en vernietiging van gegevens.

De stichting bevestigt hierbij dat wij conform bovenstaande een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Wis Services B.V. De leverancier van Wis Collect. Dit voor de afhandeling en betaling van facturen door ouders.