Raad van Toezicht

Per 1 augustus 2011 is het Raad van Toezicht model ingevoerd binnen Onderwijsgroep Galilei. Bestuurder is de heer mr. drs. P.R. Slier. De Raad van Toezicht wordt met ingang van 1 augustus 2021 gevormd door een vijftal leden:

Raad van Toezicht