OVER ONS

Personeel

Informatievoorziening CAO

Beloningsbeleid volgens cao VO

Cafetariaregelingen Onderwijsgroep Galilei
Algemene informatie
U kunt via Self Service van Raet/Youforce gebruik maken van de cafetariaregelingen: https://www.raet.nl/inloggen
Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer
Cafetariaregeling/Vitaliteitsregeling
Cafetariaregeling/Fietsregeling

Informatievoorziening volgens CAO VO

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid
(volgt)

18.1.1 CAO VO 2018

18.1.2.a Statuten en overige reglementen:
Handboek Governance hoofdstuk 8: Reglement Raad van Toezicht
Handboek Governance hoofdstuk 24: Management Statuut
Handboek Governance hoofdstuk 27: Reglement Maatschappelijke Adviesraden
Handboek Governance hoofdstuk 29: Procedure klachten en bezwaren
Handboek Governance hoofdstuk 30: Bezwarenprocedure AWB
Handboek Governance hoofdstuk 31: Klachtenregeling
Handboek Governance hoofdstuk 32: Klokkenluidersregeling

18.1.2.d Instructies en/of reglementen artikel 24.3 lid 1
Sociaal Statuut
Mobiliteitsbeleid

18.1.2.e Directiestatuut

18.1.2.f Reglementen/voorschriften met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden
Aanstellingsomvang
Bekwaamheidsdossier
Interne werving
Beoordeling personeel
Protocol bij boventalligheid

18.1.2.g Relevante onderwijswetgeving, beleidsregels en bekostigingsvoorwaarden: www.duo.nl

18.1.2.i WMS en medezeggenschapsreglementen: www.infowms.nl
Reglement GMR
Reglement MR (zie desbetreffende school)

18.1.2.j Adres en regeling Commissie Bezwaar & Beroep
Commissie Bezwaar & Beroep
Postbus 5
3230 AA Brielle
Regeling Behandeling Bezwaar & Beroep

18.1.2.j Landelijke Geschillencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersonen:
Mw. Roelianne Dijkstra
Tel.: 06-14492803
E-mail: R.Dijkstra@cjgrijnmond.nl

Dhr. Harry Schaarman
Tel: 06 24693274  | 085 486 70 70
E-mail: harryschaarman@enver.nl
(Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)

Inloggen Office 365