OVER ONS

Personeel

 

Uitleg salarisstrook

Uitleg salarisstrook klik hier

 

De Arbodienst (voorheen Enrgy)

18.1.2.k  De Arbodienst (voorheen: Enrgy)  www.dearbodienst.nl
Vanwege COVID-19 vindt alleen telefonisch spreekuur plaats.

De praktijkondersteuner van de bedrijfsarts van De Arbodienst is Manon van den Beemd – de Vooght (manon.vandenBeemd@dearbodienst.nl). Zij houdt eens per week haar spreekuur. Het spreekuur is voor:

  • Galileimedewerkers die arbeidsongeschikt zijn en zelf het spreekuur willen bezoeken;
  • Galileimedewerkers die preventief het spreekuur willen bezoeken;
  • Galileimedewerkers die anderszins het ziekteverzuimbeleid of de uitvoering hiervan willen bespreken met de arbeidsdeskundige kunnen hier gebruik van maken.

Informatievoorziening CAO

Beloningsbeleid volgens cao VO

Cafetariaregelingen Onderwijsgroep Galilei
Algemene informatie
Vitaliteitsregeling

U kunt via Self Service van Raet/Youforce gebruik maken van de cafetariaregelingen: https://www.raet.nl/inloggen

Wegwijs in uw pensioen – Informatie ABP

Informatievoorziening volgens CAO VO

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid
(volgt)

18.1.1 CAO VO 2022  /  salaristabellen

18.1.2.a Statuten en overige reglementen:
Handboek Governance hoofdstuk 8: Reglement Raad van Toezicht
Handboek Governance hoofdstuk 24: Management Statuut
Handboek Governance hoofdstuk 26: Integriteitscode
Handboek Governance hoofdstuk 27: Reglement Maatschappelijke Adviesraden
Handboek Governance hoofdstuk 29: Procedure klachten en bezwaren
Handboek Governance hoofdstuk 30: Bezwarenprocedure AWB
Handboek Governance hoofdstuk 31: Klachtenregeling
Handboek Governance hoofdstuk 32: Klokkenluidersregeling

18.1.2.d Instructies en/of reglementen artikel 24.3 lid 1
Sociaal Statuut
Mobiliteitsbeleid

18.1.2.e Directiestatuut

18.1.2.f Reglementen/voorschriften met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en/of omstandigheden
Aanstellingsomvang
Bekwaamheidsdossier
Interne werving
Beoordeling personeel
Protocol bij boventalligheid

18.1.2.g Relevante onderwijswetgeving, beleidsregels en bekostigingsvoorwaarden: www.duo.nl

18.1.2.i WMS en medezeggenschapsreglementen: www.infowms.nl
Reglement GMR
Reglement MR (zie desbetreffende school)

18.1.2.j Adres en regeling Commissie Bezwaar & Beroep
Commissie Bezwaar & Beroep
Postbus 5
3230 AA Brielle
Regeling Behandeling Bezwaar & Beroep

18.1.2.j Landelijke Geschillencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersonen:
Mw. Annet van Dalen
06-24854744
annetvandalen@enver.nl
(Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)

Dhr. Harry Schaarman
Tel: 06 24693274  | 085 486 70 70
E-mail: harryschaarman@enver.nl
(Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)