OVER ONS

Missie 

Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Binnen ons onderwijs geven we vooral ruimte. Ruimte voor diversiteit waarin wederzijds respect, veiligheid en verdraagzaamheid op individueel en organisatieniveau centraal staat. Ruimte voor aandacht voor de leerlingen en hun ouders en de medewerkers zodat ‘iedereen’ zijn of haar talenten kan verkennen, ontplooien en tot bloei laten komen. Ruimte voor samenwerking door elkaar te (her) ontdekken, te inspireren en te motiveren. De leerling is de ontwerper van zijn of haar eigen leerproces.

Visie

Onze onderwijsgroep wil op authentieke wijze van betekenis zijn voor het openbaar voortgezet onderwijs in de regio Voorne-Putten en randgemeenten. Dit betekent dat onze scholen verbinden, in contact zijn met elkaar en de omgeving, reflecteren, vooruitkijken en zich bewust zijn van onze afgesproken houdings- en resultaatkenmerken én deze ook
naleven.
Wij staan voor het laten ontdekken binnen een veilige en evenwichtige omgeving, waarin de leerlingen optimaal tot hun recht komen op sociaal-maatschappelijk en educatief gebied. Onze leerlingen krijgen maatwerk van ons bij het aanreiken van kennis en het opdoen van ervaringen die leiden tot groei op sociaal en persoonlijk vlak.

Onze onderwijsgroep heeft een nieuwe visie voor de periode tot 2025, ‘Geef ruimte de ruimte’. Aan de visie hebben niet alleen medewerkers en toezichthouders maar ook leerlingen bijgedragen. De visie is vastgesteld na overleg met directeuren, Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Bestuurder Paul Slier heeft het stuk op
15 februari 2022 aan alle medewerkers gepresenteerd tijdens een Galileidag.

Centraal in de visie staat het begrip ‘ruimte’, omdat alle ambities daarmee te maken hebben. Naast de missie en visie worden vijf pijlers (ambities) geïntroduceerd:

  • Ruimte voor diversiteit
  • Ruimte voor een gevarieerd onderwijsaanbod
  • Ruimte voor elkaar
  • Ruimte voor eigen leerproces
  • Ruimte voor groei naar de toekomst.

Elke pijler is uitgewerkt in doelstellingen voor de realisatie.

Doorvertaling in schoolplannen
De nieuwe visie en pijlers worden doorvertaald in de schoolplannen van de Galileischolen. Die houden daarbij ruimte om hun eigen identiteit te behouden en concreet te maken.

Galileo Galilei
Galileo Galilei (1564-1642), de Italiaanse natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof die de naamgever is van onze groep, gebruikte bij zijn waarnemingen van de ruimte een telescoop waarmee hij in zijn tijd grensverleggende inzichten ontwikkelde.
De transitie van het denken van een platte aarde naar een ronde aarde is weergegeven in het logo van onze onderwijsgroep. Onze scholen bieden de leerlingen als het ware een ‘telescoop’ die bijdraagt tot het verleggen van grenzen, zonder belangrijke waarden en normen uit het oog te verliezen. We maken ontwikkeling mogelijk door het onderhouden van intensief contact met de leerling. De leerling wordt gezien en geeft precies aan wat hij of zij van ons nodig heeft. Hij of zij is de ontwerper van zijn of haar eigen leerproces, waarbij het systeem niet belemmert, maar ruimte geeft. We zoeken de samenwerking op binnen en buiten de organisatie, met elkaar en met al onze belanghebbenden. We delen aanwezige kennis, inspireren en leren van elkaar. Hierbij is de belangrijkste vraag: wat betekent dit voor onze leerling? Dit alles kan niet zonder goed werkgevers- en werknemerschap. We letten op elkaar, voelen elkaars pijn én vieren met elkaar successen.

Volledig in het gedachtegoed van Galileo Galilei betekent dit: ‘Geef ruimte de ruimte!