OVER ONS

Bestuurder

Bestuurder, de heer mr. drs. P.R. Slier, is voorzitter van het beraad. Het directeurenberaad vergadert eenmaal per 3 weken.

Directeurenberaad

Het directeurenberaad van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door de rectoren/directeuren van de vijf scholen die deel uitmaken van Onderwijsgroep Galilei:

J.A. (Anders) Vink
Rector Maerlant te Brielle

 J. (Jeroen) Werleman
Rector De Ring van Putten

R.A.J. (Ruud) van Tergouw
Rector Helinium te Hellevoetsluis

R.S. (Ruud) Vet
Directeur MY college te Spijkenisse

M.L. (Marc) Bijl
Directeur Praktijk College

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de zes scholen die deel uitmaken van de onderwijsgroep. De GMR-leden komen uit de personeels-, ouder- of leerlinggeleding en worden gekozen door de MR-en van de respectievelijke scholen.

De GMR bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Mw. J. (Janine) Kats-Verbeek
PMR MY college (voorzitter)

Mail: J.Kats-Verbeek@my-college.nl

Dhr. R. (Rob) Snijder
Personeelslid De Ring van Putten

Mw. M. (Marion) Warmerdam
Ouder De Ring van Putten

Dhr. J. (Jeffrey) van der Meer
PMR Praktijk College Spijkenisse

Dhr. K. (Koen) Hoekstra
PMR Maerlant

Mw. M. (Martine) Brunt
OMR Maerlant

Dhr. E. (Eldert) Vreeling
PMR Helinium

Mw. A. (Astrid) van der Schee
OMR Helinium

Mw. C. (Corina) de Bruin
Beleidsmedewerker Kwaliteit Bestuurskantoor

De GMR vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand. Deze vergaderingen bestaan uit een besloten en een openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte is voor eenieder als toehoorder toegankelijk.

Raad van Toezicht

Per 1 augustus 2011 is het Raad van Toezicht model ingevoerd binnen Onderwijsgroep Galilei. Bestuurder is de heer mr. drs. P.R. Slier. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

De heer A.J. (Arie) van Gorsel
Voorzitter

Mevrouw H.C. (Hetty) Onnekink
Vice-voorzitter

Mevrouw I. (Ingrid) Baldé

De heer G.W. (Gerben) Beetstra

De heer J. (Jan) van den Bouwhuijsen

De heer M. (Marnix) Trouwborst

Inloggen Office 365