OVER ONS

Bestuurder

Bestuurder, de heer mr. drs. P.R. Slier, is voorzitter van het beraad. Het directeurenberaad vergadert eenmaal per 3 weken.

Directeurenberaad

Het directeurenberaad van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door de rectoren/directeuren van de vijf scholen die deel uitmaken van Onderwijsgroep Galilei:

J.A. (Anders) Vink
Rector Maerlant te Brielle

 J. (Jeroen) Werleman
Rector De Ring van Putten

B.C.B.M. Hamans (0,8fte)
rector Helinium te Hellevoetsluis

mw. C. de Bruin (0,4fte)
 rector Helinium te Hellevoetsluis

R.S. (Ruud) Vet
Directeur MY college te Spijkenisse

M.L. (Marc) Bijl
Directeur Praktijk College

Y. (Yvonne) Hartensveld – Israël
Waarnemend Directeur Praktijk College

 

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de zes scholen die deel uitmaken van de onderwijsgroep. De GMR-leden komen uit de personeels-, ouder- of leerlinggeleding en worden gekozen door de MR-en van de respectievelijke scholen.

De GMR bestaat uit de volgende leden:

De heer E. (Eldert) Vreeling
PMR Helinium (voorzitter)

Mail: e.vreeling@helinium.nl

Mw. A. (Astrid) v.d. Schee
OMR Helinium

L. (Luc) Stoppelenburg
Leerling Helinium

Dhr. J. (Jeffrey) van der Meer
PMR Praktijk College Spijkenisse

Vacature
OMR Praktijk College

Mw. J. (Judith) Kreuger
PMR Maerlant

Vacature
OMR Maerlant

Dhr. J. (Jaap) Heijndijk
PMR MY college

Vacature
OMR MY college

Dhr. R. (Rob) Snijder
PMR De Ring van Putten

Mw. M. (Marion) Warmerdam
OMR De Ring van Putten

Vacature
Bestuurskantoor

De GMR vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand. Deze vergaderingen bestaan uit een besloten en een openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte is voor eenieder als toehoorder toegankelijk.

Raad van Toezicht

Per 1 augustus 2011 is het Raad van Toezicht model ingevoerd binnen Onderwijsgroep Galilei. Bestuurder is de heer mr. drs. P.R. Slier. De Raad van Toezicht wordt gevormd door een vijftal leden:

De heer G.W. Beetstra
Voorzitter (m.i.v. 1 augustus 2019)

De heer J. (Jan) van den Bouwhuijsen

Mevrouw I. (Ingrid) Baldé

 De heer F.W.M. (Frans) Kevenaar

Mevrouw M. (Marion) Martijn

Inloggen Office 365