OVER ONS

Bestuurder

Bestuurder, de heer mr. drs. P.R. Slier, is voorzitter van het beraad. Het directeurenberaad vergadert eenmaal per 3 weken.

Directeurenberaad

Het directeurenberaad van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door de rectoren/directeuren van de vijf scholen die deel uitmaken van Onderwijsgroep Galilei:

M. (Michael) Scheffers
Rector Maerlant te Brielle

 J. (Jeroen) Werleman
Rector De Ring van Putten

 

 

B.C.B.M. (Benedict) Hamans (0,8 fte)
rector Helinium te Hellevoetsluis

mw. C. (Corina) de Bruin (1,0 fte)
 rector Helinium te Hellevoetsluis

M.E. (Marjolein) Scholten
Directeur MY college te Spijkenisse

Y. (Yvonne) Hartensveld – Israël
Directeur Praktijk College / ISK

 

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de zes scholen die deel uitmaken van de onderwijsgroep. De GMR-leden komen uit de personeels-, ouder- of leerlinggeleding en worden gekozen door de MR-en van de respectievelijke scholen.

De GMR bestaat met ingang van 1 augustus 2021 uit de volgende leden:

De heer E. (Eldert) Vreeling
PMR Helinium (voorzitter)

Mail: e.vreeling@helinium.nl

Vacature
OMR Helinium

Vacature

De heer D. (Dennis) Waasdorp
PMR Praktijk College Spijkenisse / ISK

Vacature
OMR Praktijk College

Mw. J. (Judith) Kreuger
PMR Maerlant

Tim Vernet
LMR Maerlant

De heer R. (Robert) Bal
PMR MY college

Vacature
OMR MY college

Dhr. E. (Eric) Naber
PMR De Ring van Putten

Vacature
OMR De Ring van Putten

Mevrouw F. (Franciska) van der Tuin
Bestuurskantoor

De GMR vergadert in principe iedere eerste maandagavond van de maand. Deze vergaderingen bestaan uit een besloten en een openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte is voor eenieder als toehoorder toegankelijk.

Raad van Toezicht

Per 1 augustus 2011 is het Raad van Toezicht model ingevoerd binnen Onderwijsgroep Galilei. Bestuurder is de heer mr. drs. P.R. Slier. De Raad van Toezicht wordt met ingang van 1 augustus 2021 gevormd door een vijftal leden:

De F.W.M. (Frans) Kevenaar
Voorzitter

Mevrouw M. (Marion) Martijn

Mevrouw P.A. (Nell) Hoogzand

Mevrouw L.M.B. (Linda) Snippe-v.d. Velde

 

Mevrouw A. (Agnita) Twigt